Mätning, analys och felsökning

Planera, installera och felsök med inbyggd nätverksexpert

En WiFi-platsundersökning är ett besök på platsen för att mäta in WiFi-signaler och spektrumdata samt inspektera lämpliga platser för accesspunktsmontering och kablage. WiFi-platsundersökningar kan testa prediktiva trådlösa konstruktioner innan ett nätverk distribueras, verifiera att ändringar eller tillägg är korrekt installerade och säkerställa att nätverket fortsätter att vara snabbt och pålitligt för sina användare och applikationer.

Planering
Med hjälp av en planskiss och information om lokalens väggar hjälper verktyget dig att skapa en WiFi-projektering inför nya installationer. På så vis går det att simulera en installation av ett WiFi-nätverk utan att vara på plats.

Mätning och optimering
För att göra en djupgående analys av ett befintligt WiFi-nätverk använder du dig av Survey-läget. Genom att gå runt i området som ska mätas och markera på ritningen i Ekahau var du befinner dig får du en utförlig visuell rapport över WiFi-miljön. Detta inkluderar bland annat täckning, signal-brusförhållande, kanalplanering och omkringliggande WiFi-nätverk.

Felsökning och underhåll
För att garantera en problemfri WiFi-miljö krävs professionella RF verktyg för att säkerställa kvalitén. Genom att analysera WiFi-data kan du få en bild av nätverkstrafiken i ditt nätverk, inklusive källa, destination, överbelastningspunkter och volym. Att använda ett analysverktyg kan hjälpa dig att analysera flödet för att förstå och optimera trafiken inom nätverket, så att du inte spenderar pengar på ytterligare accesspunkter som inte behövs. Genom analys i problemområden kan rätt åtgärd tas baserat på fakta. Med synlighet av mätvärden för täckning i realtid, klientsignalstyrka och prestanda, allt från en plattform kan du vara effektiv i att grundligt stödja ditt/dina nätverk.

Övervaka prestandan över tid
Med en klient som placeras i nätverket och som kommunicerar med en cloudserver på andra sätt än via WiFi går det att övervaka SLA-nivåer samt hitta intermittenta fel. Det här gör det möjligt att till en låg kostnad studera nätverksbeteenden under en längre tid. Via analysverktyget kan du över tid  få en detaljerad analys inklusive historiska användningsdata och administrationsloggar, som alla kan hjälpa dig, inte bara med efterlevnad utan också med att ge framtida rekommendationer om varför en uppgradering krävs eller var du behöver leverera ytterligare resurser. Det finns stora besparingar att göra på minskade larm och säkerhetsöverträdelser.

Planera, installera och felsök med inbyggd nätverksexpert

Ekahau PRO AI är ett kraftfullt och användarvänligt verktyg för trådlös site survey för insamling, visualisering och analysering av 802.11 a/b/g/n/ac/ax WiFi-data. För att garantera en problemfri WiFi-miljö krävs professionella RF verktyg för att säkerställa kvaliten.

Ekahau AI Pro™ är den ledande programvaran för WiFi-design för IT-personal som leder affärskritiska WiFi-design- och implementeringsprojekt.

  • Skapa kraftfulla AI-assisterade prediktiva konstruktioner av trådlösa nätverk.
  • Kör uppgraderingssimuleringar av nätverk för att testa prestanda.
  • Inspektera insamlade och levande undersökningsdata.
  • Generera anpassade rapporter med detaljerade uppgifter om nätverkets prestanda.

Få en helhetsbild över nätverket och planera, installera och felsök med hastighet och precision.

Kontakta Lars om du har frågor!

Lars guidar dig när det gäller allt inom verktyg och mjukvaror. Vi tillhandahåller den teknik, mjuk- och hårdvara som krävs för nästa generationens WiFi, vilket ger förbättrade hastigheter, bättre prestanda och bättre säkerhet.

Slide

Hej, jag heter Lars och arbetar med allt från radioteknik till mjukvaror och svarar gärna på något du undrar över. Kontakta mig gärna.

NoWire erbjuder produkter för mätning från