Antenner

Alla enheter som har med radio att göra har någon form av antenn! I många fall är de inbyggda och optimerade i accesspunkten eller routern. I andra fall behövs det en extern antenn för att skapa den bästa lösningen.

En antenn ger det trådlösa systemet tre grundläggande egenskaper: förstärkning, riktning och polarisering. Gain är ett mått på ökning av kraft. Förstärkning är mängden ökning i energi som en antenn lägger till en radiofrekvenssignal (RF). Riktning är formen på transmissionsmönstret. När förstärkningen av en riktad antenn ökar, minskar vanligtvis strålningsvinkeln. Detta ger ett större täckningsavstånd, men med en reducerad täckningsvinkel. Täckningsområdet eller strålningsmönstret mäts i grader.

En antenn är en passiv enhet som inte ger någon extra kraft till signalen. Istället omdirigerar en antenn helt enkelt energin den tar emot från sändaren. Omdirigeringen av denna energi har effekten att ge mer energi i en riktning och mindre energi i alla andra riktningar.

Strålbredder definieras i både horisontella och vertikala slätter. Strålbredd är vinkelseparationen mellan halveffektpunkterna (3dB-punkter) i antennens strålningsmönster i vilket plan som helst. Därför har du för en antenn horisontell strålbredd och vertikal strålbredd.

Antenner är klassade i jämförelse med isotropa eller dipolantenner. En isotrop antenn är en teoretisk antenn med ett enhetligt tredimensionellt strålningsmönster (liknar en glödlampa utan reflektor). Med andra ord har en teoretisk isotropisk antenn en perfekt 360 graders vertikal och horisontell strålbredd eller ett sfäriskt strålningsmönster. Det är en idealisk antenn som strålar i alla riktningar och har en förstärkning på 1 (0 dB), dvs noll förstärkning och noll förlust. Den används för att jämföra effektnivån för en given antenn med den teoretiska isotropiska antennen.

 

MIMO står för Multiple Input Multiple Output och är en teknik för trådlös digital dataöverföring där både sändaren och mottagaren har multipla radiomottagare respektive sändare. Input och Output refererar alltså till radiokanalen, dvs det trådlösa mediet där de elektromagnetiska vågorna förmedlas.

Antenner är oftast neutrala och fungerar ihop med vilket fabrikat som helst under förutsättning att några parametrar är samma. Det gäller framförallt frekvens och impedans.

En rundstrålande antenn sänder precis som det låter i 360 grader i horisontalplan. I vertikala planet varierar öppningsvinkeln beroende på förstärkningen. Fördelen med rundstrålande antenner är att de är ganska enkla att montera och förstå. Nackdelen är att de är känsliga för störningar då de lyssnar bättre inom sitt täckningsområde.

En sektorantenn har vanligen en öppningsvinkel i horisontalplanet på 60-180 grader och 6 till 30 grader i vertikalplanet. De är utmärkta då man vill leverera bra täckning inom ett område eller om man måste separera täckningsområden för ökad kapacitet.

Patchantenner används när man önskar en viss riktverkan, t ex i lagergångar. De har vanligen öppningsvinklar på 20-75 grader, både horisontellt och vertikalt.

En riktantenn har en ännu mera fokuserad öppningsvinkel och hög förstärkning. De används framförallt till länkar där man vill nå långt. Öppningsvinkeln är normalt från 20 grader och nedåt.

NoWire erbjuder ett brett sortiment av antenner från flera olika leverantörer, frekvenser och funktioner. Vi har antenner för 2,4 GHz och 5 GHz WiFi och länkar, antenner för montering på fordon. Antenner för 4G och 5G.

Antenner av hög kvalitet från Smarteq

Smarteq är ett svenskt bolag bildat 1996. Företaget fokuserar på att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet i en trådlös värld.

Smarteq levererar högkvalitativa antennsystem till marknadssegmenten Automotive (fordonsindustrin) och Communications (t.ex. M2M, trådlöst bredband, Smart Metering).

Antenner

2.4 GHz
VO6/24 Adobe_PDF_file_icon_32x100 VO6 Rundstrålande 6 dBi Artikel nr: 20 106
OA-12/24 Adobe_PDF_file_icon_32x32 OA-24-02 Rundstrålande 12 dBi Artikel nr: OA-24-04
SmartDisc Adobe_PDF_file_icon_32x32 SmartDisc_WLAN Rundstrålande 5 dBi
VO5/24 Adobe_PDF_file_icon_32x32 VO5_24 Rundstrålande 5 dBi Effekt/Gain: 5 dBi Kabelkontakt: SMA- Hona på undersidan (se bild) Artikel nr: 20105
VP165/24 Adobe_PDF_file_icon_32x32 VP165 Panelantenn 9 dBi Effekt/Gain: 9 dBi HPBW, H-plane: 65° HPBW, E-plane: 65° Kabelkontakt: SMA-Hona på undersidan Artikel nr: 25165K
VP270/24 Adobe_PDF_file_icon_32x32 VP270_24 Panelantenn 12 dBi Artikel nr: 25 270
VP470/24 Adobe_PDF_file_icon_32x32 VP470_24 Panelantenn 14 dBi Artikel nr: 25 470
CA27/24 Adobe_PDF_file_icon_32x32 CA27 Kavitetsantenn 14 dBi Effekt/Gain: 15 dBi HPBW, H-plane: 22° HPBW, E-plane: 30° Kabelkontakt: SMA-Hona Artikel nr: 26270
SP45/24 Adobe_PDF_file_icon_32x32 sp45-54 Parabolantenn 45 cm/18 dBi Artikel nr: 54 325
SP60/24 Adobe_PDF_file_icon_32x32 sp45-54 Parabolantenn 60 cm/21 dBi Artikel nr: 28 321
SP60/24HD Adobe_PDF_file_icon_32x32 SP60_24_HD Parabolantenn 60 cm/21 dBi Artikel nr: 28421
Fordonsantenn/Truckantenn Adobe_PDF_file_icon_32x32 fordonsantenn Rundstrålande 6,5 dBi Artikel nr: 91303114
5.47-5.875 GHz
VO9/54 Adobe_PDF_file_icon_32x32 vo9-54 Rundstrålande 9 dBi Effekt/Gain: 9dBi HPBW, H-plane: 360° HPBW, E-Plane: Öppningsvinkel 10° Kabelkontakt: N-Hona Artikel nr: 50109
VP8120/54 Adobe_PDF_file_icon_32x32 VP660-54 Panelantenn 13 dBi Effekt/Gain 13 dBi HPBW, H-plane 120° HPBW, E-plane 10° Kabelkontakt N-Hona på baksidan (90° adapter medföljer) Artikel nr: 54812
VP890/54 Adobe_PDF_file_icon_32x32 VP660-54 Panelantenn 14 dBi Effekt/Gain 14 dBi HPBW, H-plane 90° HPBW, E-plane 10° Kabelkontakt N-Hona på baksidan (90° adapter medföljer) Artikel nr: 54890
VP860/54 Adobe_PDF_file_icon_32x32 VP660-54 Panelantenn 16 dBi Effekt/Gain 16 dBi HPBW, H-plane 60° HPBW, E-plane 10° Kabelkontakt N-Hona på baksidan (90° adapter medföljer) Artikel nr: 54860
VP250/54 Adobe_PDF_file_icon_32x32 VP165 Panelantenn 12 dBi Effekt/Gain 12 dBi HPBW, H-plane 50° HPBW, E-plane 29° Kabelkontakt SMA-Hona Artikel nr: 54250
CPA3320/54 Adobe_PDF_file_icon_32x32 CPA3320-54 (1) Panelantenn 18 dBi Effekt/Gain 18 dBi HPBW, H-plane 20° HPBW, E-plane 20° Kabelkontakt N-Hona Artikel nr: CPA3320
SP45/54 Adobe_PDF_file_icon_32x32 sp45-54 Parabolantenn 45 cm/25 dBi Effekt/Gain 25 dBi HPBW, E-plane 9° HPBW, H-plane 9° Kabelkontakt N-Hona Artikel nr: 54325
SP60/54 Adobe_PDF_file_icon_32x32 sp45-54 Parabolantenn 60 cm/28 dBi Effekt/Gain 28 dBi HPBW, E-plane 7° HPBW, H-plane 7° Kabelkontakt N-Hona Artikel nr: 54328
SP60/54HD Adobe_PDF_file_icon_32x32 SP60HD Parabolantenn 60 cm/28 dBi Effekt/Gain 28 dBi HPBW, E-plane 7° HPBW, H-plane 7° Kabelkontakt N-Hona Artikel nr: 54428
VPD90 Adobe_PDF_file_icon_32x32 vpd9054 3G-antenn 120°, 7 dBi Artikel nr: 91303114

Kontakta Tomas om du har frågor!

Tomas guidar dig när det gäller tekniska frågor. Vi tillhandahåller den teknik, mjuk- och hårdvara som krävs för nästa generationens WiFi, vilket ger förbättrade hastigheter, bättre prestanda och bättre säkerhet.

Slide

Hej, jag heter Tomas Karlsson och arbetar med teknik och svarar gärna på något du undrar över. Kontakta mig gärna.